Register Form

A password will be e-mailed to you.

Ocalić od zapomnienia

Atrakcje w Bieszczadach, Bieszczady, Wycieczki w Bieszczadach

Ocalić od zapomnienia

W Bieszczadach niewiele zostało po dawnej mniejszości Bojków, która zamieszkiwała niegdyś te tereny. W wyniku zawieruchy wojennej, akcji „Wisła” i późniejszych przesiedleń na tle politycznym, zniknęli praktycznie całkiem z Bieszczad. Pozostały po nich wspomnienia, jednakże starsi ludzie, którzy ich pamiętają, także powoli odchodzą. Dlatego warto gromadzić i utrwalać te informacje, a także zdobywać pozostające już w niewielkich ilościach Bojkowskie przedmioty codziennego użytku, stroje, fotografie itd. Dzięki temu będą mogli je podziwiać jeszcze przez wiele lat turyści, którzy wynajmą domki w Bieszczadach i zechcą bliżej poznać region.

 

To cenna spuścizna, dlatego warte docenienia są działania pana Stanisława Drozda, który postanowił właśnie ocalić od zapomnienia kulturę bojkowską. Ten znany z natury społecznika były nauczyciel i wielbiciel regionu bieszczadzkiego zainicjował w 2013 roku powstanie Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie. Dzięki jego pasji zgromadzono tu całkiem pokaźną kolekcję przedmiotów należących wcześniej do Bojkowskich chłopów ale też i wysoko urodzonej szlachty. Są stroje, dokumenty, przedmioty używane w gospodarstwach i wiele innych eksponatów. Pochodzą z okolic Polańczyka, Wołkowyi, Woli Matiaszowej, Berezki, Terki, Bukowca czy Soliny, czyli miejscowości, gdzie teraz chętnie przyjeżdżają turyści i rezerwują noclegi. Ciekawostkę stanowią też elementy wyposażenia sakralnego, będącego świadectwem dużego przywiązania Bojków do wiary.

 

Kustoszem w muzeum jest sam inicjator, pan Stanisław. Ponadto organizowane są tu różne imprezy tematyczne, połączone z opowieściami o kulturze bojkowskiej, warsztatami pieczenia chleba i pokazami filmów.