Register Form

A password will be e-mailed to you.

Dotacja Unia Europejska

Ośrodek wypoczynkowy “Matiaszówka” z siedzibą w Woli Matiaszowej 30, 38-610 Polańczyk, realizuje projekt pt.

” Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego poprzez wdrożenie nowej oraz znacząco udoskonalonej usługi turystycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Działanie 1.4 Wsparcie MŚP. Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. “