Register Form

A password will be e-mailed to you.

Dotacja Unia Europejska

Ośrodek wypoczynkowy “Matiaszówka” z siedzibą w Woli Matiaszowej 30 38-610 Polańczyk, realizuje projekt pt. ” Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego poprzez wdrożenie nowej oraz znacząco udoskonalonej usługi turystycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Działanie 1.4 Wsparcie MŚP. Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Przedmiotem projektu jest modernizacja zaplecza sportowo-rekreacyjnego na terenie kompleksu wypoczynkowego oraz wyposażenia zaplecza gastronomicznego, w związku z tym zapraszamy zainteresowanych Wykonawców do składania ofert na wykonanie poniższych zadań.

  1. Zamówienie nr 01 – Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu uzdatniania wody (ZAMKNIĘTE)
  2. Zamówienie nr 02 – Dostawa wraz z transportem i montażem urządzeń sprawnościowych i zabawowych na placu zabaw dla dzieci. (ZAMKNIĘTE)
  3. Zamówienie nr 03 – Dostawa mebli gastronomicznych, montaż mebli gastronomicznych z osprzętem. (ZAMKNIĘTE)
  4. Zamówienie nr 04 – Wykonanie utwardzenia terenu kruszywem i wykonanie podbudowy pod kostkę brukową wraz z ułożeniem kostki brukowej (ROZSTRZYGNIĘTE)
  5. Zamówienie nr 05 – Wykonania ogrodzenia terenu panelami ogrodzeniowymi, siatką ogrodzeniową oraz montażu bram i furtek (ROZSTRZYGNIĘTE)
  6. Zamówienie nr 06 – Dostawa i montaż 2 szt. basenów odkrytych wraz z dostawą i montażem osprzętu basenowego. (ROZSTRZYGNIĘTE)
  7. Zamówienie nr 07 – Dostawa sauny zewnętrznej, balii ogrodowej ( ruska bania), leżaków oraz parasoli
  8. Zamówienie nr 08 – Dostawa sztucznej murawy wraz z transportem i montażem (ZAMKNIĘTE)
  9. Zamówienie nr 09 – Dostawa sprzętu AGD i urządzeń gastronomicznych
  10. Zamówienie nr 10 – Dostawa stołów i krzeseł do stołówki.