`

Wola Matiaszowa 30

Polańczyk, gm. Solina

13 469 27 09 516 58 18 18

Register Form

A password will be e-mailed to you.

Dotacja Unia Europejska

Ośrodek wypoczynkowy “Matiaszówka” z siedzibą w Woli Matiaszowej 30 38-610 Polańczyk, realizuje projekt pt. ” Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego poprzez wdrożenie nowej oraz znacząco udoskonalonej usługi turystycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Działanie 1.4 Wsparcie MŚP. Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Przedmiotem projektu jest modernizacja zaplecza sportowo-rekreacyjnego na terenie kompleksu wypoczynkowego oraz wyposażenia zaplecza gastronomicznego.

Zapytania ofertowe na potrzeby realizacji projektu:

  1. zakup placu zabaw wraz z transportem i montażem
  2. zakup sztucznej murawy wraz z przygotowaniem podłoża i montażem
  3. utwardzenie terenu na potrzeby realizacji projektu, kompleksowo w lub w podziale na części ( dostawa materiałów i montaż)
  4. montaż ogrodzenia na potrzeby realizacji projektu, kompleksowo w lub w podziale na części ( dostawa materiałów i montaż)
  5. zakup dwóch basenów odkrytych wraz osprzętem, transportem i montażem
  6. zakup urządzeń zewnętrznego SPA
  7. zakup mebli gastronomicznych, montaż mebli gastronomicznych – kompleksowo lub w podziale na części ( dostawa materiałów i montaż )
  8. zakup urządzeń i profesjonalnego sprzętu gastronomicznego