Register Form

A password will be e-mailed to you.

Trochę historii…

Bieszczady, Wydarzenia w Bieszczadach

Trochę historii…

 

Bieszczady oprócz swojej barwnej historii pochodzącej z ludowych wierzeń w biesy i czady, mają też prawdziwą historię i to całkiem długą. Pierwsze doniesienia zawierające nazwę datowane są na 1269 rok. Bieszczady w nich to „Beschad alpes Poloniae” i „Beyszkod”. Potem, w XV i XVI  wieku pojawiły się: Beysczad, Byesczadi oraz Beskidy. Niezależnie od wersji zawsze były to teren graniczne z Węgrami.

 

Nie oszczędzały ich wędrówki ludów, od XI do XIV Bieszczady były obiektem sporu pomiędzy Węgrami, Rusią i Polską. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1340 roku, kiedy to Kazimierz Wielki włączył Bieszczady w skład Ziemi Sanockiej. Odtąd zakładane były tu osady i pomału rozwijało się życie, choć z początku dość prymitywne. Na terenie dzisiejszego Baligrodu, Lutowisk i Bukowska hodowano bydło i wypalano węgiel drzewny. Z czasem jednak zaczęły powstawać tu huty żelaza, rozwijało się wydobycie ropy naftowej i eksploatacja drewna w tutejszych lasach.

 

Niestety działania wojenne przecięły ten rozwojowy kierunek. W czasie I wojny światowej front przetoczył się tędy dwukrotnie, natomiast podczas II wojny światowej Niemcy wkroczyli na te tereny niemal bez żadnego oporu. Początkowo region został podzielony pomiędzy ZSSR i Niemcami. Już w roku 1941 cały teren znalazł się pod niemiecką okupacją, ale w 1944 roku niemieckie siły wyparł stąd IV Front Ukraiński. Po zakończeniu wojny nad Bieszczadami zapanowały kontrowersyjne oddziały UPA. Po ciężkich i kontrowersyjnych potyczkach polskich oddziałów z podziemiem ukraińskim, wraz z operacją „Wisła”, zakończono aktywność band. Te działania spowodowała jednak, że wysiedlono z Bieszczad na Ziemie Odzyskane oraz do ZSRR całą masę ludzi ukraińskiej, przez co region ten wyludnił się niemal całkowicie.

 

Sytuacja zmieniła się po 1951 roku, kiedy to podpisano umowę o wzajemnej wymianie terytoriów. Polska oddała „ kolano Bugu”, a w zamian otrzymała rejon o przymierzalnej powierzchni, obejmujący np. Ustrzyki Dolne i Lutowiska. I do dziś mamy Bieszczady właśnie w takiej formie. To nasz magiczny region, który przyciąga turystów pragnących wytchnienia i resetu. To dla tych klimatycznych terenów i widoków rezerwujemy tam domki na wynajem oraz inne noclegi i planujemy swoją wędrówkę po Bieszczadach.