`

Wola Matiaszowa 30

Polańczyk, gm. Solina

13 469 27 09 516 58 18 18

Register Form

A password will be e-mailed to you.

zamówienie – ogrodzenie terenu

Montaż ogrodzenia na potrzeby realizacji projektu, kompleksowo w lub w podziale na części ( dostawa materiałów i montaż)

Przedmiotem zamówienia jest :

Montaż ogrodzenia siatkowego, panelowego, bram i furtek kompleksowo w lub w podziale na części ( dostawa materiałów i montaż)

Ilość metrów bieżących ustalana będzie indywidualnie, w podziale czasowym

Miejsce realizacji: Wola Matiaszowa 30, 38-610 Polańczyk

Kryterium oceny: Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena ofertowa – 100%.

Oferta częściowa: Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części (jedną, kilka lub wszystkie)

Miejsce i sposób składania ofert: ofertę należy przesłać za pośrednictwem: e-maila na adres kontakt@domki-bieszczady.pl, kuriera, poczty tradycyjnej lub dostarczyć osobiście na adres Zlecającego.

Termin składania ofert: 30.09.2020 r