`

Wola Matiaszowa 30

Polańczyk, gm. Solina

13 469 27 09 516 58 18 18

Register Form

A password will be e-mailed to you.

zamówienie – baseny odkryte

Zakup dwóch basenów odkrytych wraz osprzętem, transportem i montażem

Przedmiotem zamówienia jest :

Zakup wraz z transportem i montażem dwóch basenów odkrytych;

Zakup i dostawa wraz z montażem osprzętu basenowego, m. in. systemu filtracji i uzdatniania wody, drabinki, zjeżdżalni, oświetlenia

Miejsce realizacji: Wola Matiaszowa 30, 38-610 Polańczyk

Kryterium oceny: Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena ofertowa – 100%.

Oferta częściowa: Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części (jedną, kilka lub wszystkie)

Miejsce i sposób składania ofert: ofertę należy przesłać za pośrednictwem: e-maila na adres kontakt@domki-bieszczady.pl, kuriera, poczty tradycyjnej lub dostarczyć osobiście na adres Zlecającego.

Termin składania ofert: 30.09.2021 r